ΕΚΤ: Ενίσχυση του εσωτερικού πλαισίου προστασίας των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις (“whistleblowers”)

0

Στις 21 Οκτωβρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα [ΕΚΤ] εξέδωσε δελτίο τύπου αναφορικά με τις αλλαγές στις οποίες προχώρησε για την ενίσχυση του εσωτερικού της πλαισίου που διέπει την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις (“whistleblowers”).

Οι εν λόγω αλλαγές επικεντρώνονται στα ακόλουθα:

  • θέσπιση βελτιωμένων κανόνων και δημιουργία ενός νέου εργαλείου που επιτρέπει στο προσωπικό της ΕΚΤ να υποβάλει καταγγελίες παραβάσεων σε εμπιστευτική βάση,
  • διαμόρφωση διαδικτυακής πλατφόρμας για την υποβολή καταγγελιών παραβάσεων σε ανώνυμη βάση, και
  • θέσπιση κανόνων και διαδικασιών που διασφαλίζουν τους καταγγέλλοντες από τυχόν αντίποινα.

Δελτίο τύπου ΕΚΤ

Σχόλια