ΕΚΤ: Σε δημόσια διαβούλευση το νέο πλαίσιο επίβλεψης των ηλεκτρονικών εργαλείων πληρωμών

Των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού και των σχετικών ρυθμίσεων (“PISA Framework”)

0

Στις 27 Οκτωβρίου 2020, η ΕΚΤ ανακοίνωσε τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, για την καθιέρωση νέου πλαισίου επίβλεψης των ηλεκτρονικών εργαλείων πληρωμών, των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού και των σχετικών ρυθμίσεων (“PISA Framework”).

Δημόσια διαβούλευση ΕΚΤ

Σχόλια