Έκθεση του Ινστιτούτου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την επίτευξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού

Σε διεθνές επίπεδο μεταξύ των τραπεζών και των εταιρειών Fintech και BigTech

0

Στις 2 Φεβρουαρίου 2021, το Ινστιτούτο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας [FSI] δημοσίευσε έκθεση, στην οποία περιλαμβάνονται προτάσεις ρυθμιστικής παρέμβασης σε διεθνές επίπεδο για την επίτευξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών και των εταιρειών Fintech και BigTech.