Ελεγκτικό Συνέδριο: εγκρίθηκε ο διορισμός των νέων μελών από Κύπρο και Μάλτα

0

Την Τρίτη, 3/5, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τις υποψηφιότητες του Λευτέρη Χριστοφόρου για την Κύπρο και του George Marius Hyzler για τη Μάλτα στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η υποψηφιότητα του George Marius Hyzler στηρίχθηκε με 551 ψήφους υπέρ, 33 κατά και 45 αποχές, ενώ η υποψηφιότητα του Λευτέρη Χριστοφόρου με 549 ψήφους υπέρ, 11 κατά και 69 αποχές.

Η εξαετής θητεία των παρόντων μελών του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου από τη Μάλτα και την Κύπρο λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου και την 1η Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους αντίστοιχα.

Η τελική απόφαση για τους διορισμούς θα ληφθεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Σχετικά με τους υποψηφίους

Ο Λευτέρης Χριστοφόρου, που προτείνεται από την κυπριακή κυβέρνηση, είναι επί του παρόντος βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εργάζεται ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Δείτε το πλήρες βιογραφικό του σημείωμα στο παράρτημα Ι της έκθεσης.

Ο George Marius Hyzler, διορισμένος από την κυβέρνηση της Μάλτας, είναι επί του παρόντος Επίτροπος αρμόδιος για τα πρότυπα στη δημόσια ζωή της Μάλτας, και διερευνά παραβιάσεις των δεοντολογικών προτύπων από πολιτικούς και υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Το πλήρες βιογραφικό του σημείωμα είναι διαθέσιμο στο παράρτημα Ι της έκθεσης.