Ελεγκτικό Συνέδριο: Εργασίες του Προσυμβατικού Ελέγχου – Φεβρουάριος 2022

0

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΛ.ΣΥΝ. κατά το Φεβρουάριο του 2022, τα Κλιμάκια Προσυμβατικών Ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάνθηκαν οριστικά επί της νομιμότητας 236 συμβάσεων.

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο των συμβάσεων που ελέγχθηκαν ανέρχεται σε 1.242.222.743,34 ευρώ. Έντεκα (11) από τις ελεγχθείσες συμβάσεις κρίθηκαν μη νόμιμες, συνολικού ποσού 52.802.857,94 ευρώ.