Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το «Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ)»

0

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το «Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ)»

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 και ώρα 12.00 π.μ.

Σύνδεσμος διαβούλευσης

Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ)

Σχόλια