0,50 ευρώ / γραμμάτιο: το έργο των 3,8 εκατ. ευρώ το οποίο ενισχύεται [ Doc ]

0

Αναφορικά με την επικείμενη νομοθετική ρύθμιση των 0,50 λεπτών ανά γραμμάτιο, με σκοπό την ενίσχυση του έργου του ΔΣΑ με τίτλο: «ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ ‐ ON LINE ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, δημοσιεύται η Διακήρυξη του συγκεκριμένου έργου, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση των οικονομικών δεδομένων αλλά και του βαθμού υλοποίησης και ολοκλήρωσής του, έξι χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του.

Με αντικειμενικά στοιχεία και όρους διαφάνειας, θα γίνει δυνατή η αξιολόγηση της νομοθετικής πρωτοβουλίας του υπουργείου δικαιοσύνης.

Το ερωτημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσει ο κ.υπουργός δικαιοσύνης είναι το εξής: πριν προχωρήσει στη νομοθετική ρύθμιση, έχει ελέγξει εάν το εν λόγω έργο έχει ολοκληρωθεί ?