13 εκατ. ευρώ θα πληρώσει ο ΟΤΕ στον Alpha

0

13 εκατομμύρια ευρώ θα πληρώσει ο ΟΤΕ στον Alpha μετά την απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου για την περιβόητη συμφωνία για τη δημιουργία της ψηφιακής τηλεόρασης.

Η υπόθεση ξεκινά τον Μάρτιο του 2000 και όταν διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού ήταν ο κ. Γ. Συμεωνίδης. Τότε είχε υπογραφεί μεταξύ των ΟΤΕ, ΕΡΤ και Alpha Μνημόνιο Συνεργασίας (MOU) το οποίο μεταξύ άλλων προέβλεπε την ίδρυση δύο εταιρειών, της ΟΤΕ Media η οποία θα παρείχε την υποδομή για την ψηφιακή τηλεόραση και της Pay TV Newco η οποία θα παρείχε στο κοινό την υπηρεσία.

Στην πρώτη εταιρεία ο ΟΤΕ θα είχε το 70% (το υπόλοιπο θα το είχε η δεύτερη υπό ίδρυση εταιρεία) ενώ στη δεύτερη εταιρεία οι τρεις φορείς θα συμμετείχαν με ισόποσα ποσοστά (33%).

Το σχέδιο αυτό για διαφόρους λόγους ναυάγησε και οι ΕΡΤ και Alpha κατέθεσαν αγωγές με τη δεύτερη εταιρεία στη συνέχεια να πηγαίνει και στο διαιτητικό δικαστήριο. Στην αρχική αγωγή του ο Alpha διεκδικούσε ως διαφυγόντα έξοδα το ποσό των 55,7 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει γίνει γνωστό αν ο ΟΤΕ θα προχωρήσει και σε άλλο ένδικο μέσο, ενώ εκτιμάται ότι το δρόμο του Alpha που επεδίωξε τη διαιτησία θα ακολουθήσει και η ΕΡΤ .