spot_img
spot_img
ΑρχικήLaw NewsΕλλάδα(15) Θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στο Δήμο Αθηναίων

(15) Θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στο Δήμο Αθηναίων

spot_img
spot_img

ΦΕΚ Β’ 784, 23/3/2016

Αριθμ. 11450 οικ. κ.φ: 6466 Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αθηναίων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α ́ 208),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (Α ́ 98),
γ) του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Α ́ 114),
δ) του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α ́ 87).
2. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α ́ 194).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8−10−2015 απόφαση του Πρωθυ− πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β ́ 2168).
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων (Β ́ 58/25−1−2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β ́ 1517/20−6−2013) καθώς και τις ανάγκες της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου.
5. Το υπ’ αριθμ. 383121/24−11−2015 έγγραφο του Δήμου Αθηναίων, την υπ’ αριθμ. 025551/26−1−2016 βεβαίωση περί ύπαρξης πίστωσης, την υπ’ αριθμ. 024480/26−1−2016 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και την υπ’ αριθμ. 430Β/ 14−5−2015 Πράξη Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων και
6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (54.000,00) ευρώ που καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων οικονομικού έτους 2016 (ΚΑ 6073.007 «Πρακτική Άσκηση
6
7 Ασκούμενων Δικηγόρων»), αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψηφίων ασκούμενων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική Διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων σε δέκα πέντε (15) άτομα.
β) Το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, μετά από αίτηση του υποψήφιου και την αποδοχή της παράτασης αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ΔΑΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013. Το εξάμηνο θα αρχίζει την 1η Απριλίου και 1η Οκτωβρίου κάθε έτους.
γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή τους στο πόσο των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.
Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων. Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι συγκεντρώνουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή μεταξύ αυτών θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα δι− ενεργείται στο Δήμο Αθηναίων, με την παρουσία των ενδιαφερομένων. Τα ονόματα όλων των επιλεγόμενων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης των ασκουμένων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και άσκησης των απασχολούμενων υποψήφιων δικηγόρων είναι ο Προϊστάμενος της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων. Η αμοιβή των ασκουμένων θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2016

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

 

ΦΕΚ Β’ 784 23/3/2016

spot_img

Lawjobs