Ειρ. Νεμέας 16/2018: υπαγωγή ασφαλιστικών εισφορών στο Ν.3869/2010 με συμπληρωματική αίτηση

0

Υπαγωγή  οφειλών Ε.Φ.Κ.Α. (Ο.Α.Ε.Ε.)  με συμπληρωματική  αίτηση Ν.4336/2015 – Διαγραφή οφειλών 124.000€ (99%  επί του  συνολικού) σε  τράπεζα και Ε.Φ.Κ.Α. 

Νομιμότητα υπαγωγής οφειλών  ασφαλιστικού ταμείου  στον ν.3869/2010 –  Ιδιοκτήτης 
πρατηρίου βενζίνης πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί  ως «μικρέμπορος».

Διάσωση μοναδικού ακινήτου του οφειλέτη που χρησιμοποιείται  για την άσκηση  της δραστηριότητας  του  οφειλέτη. Συνυπολογισμός  των δόσεων που έχουν καταβληθεί  από τον οφειλέτη από την κατάθεση  της αίτησης  από  την τελική  ρύθμιση του αρθρ.8 παρ.2.

Σχόλιο: Έλενα Κονομόδη – Δικηγόρος Αθηνών – E-mail: elena_kon1@yahoo.gr

 

Σχόλια