17/2016 Ειρ. Βάμου: Απόφαση διαγραφής χρεών τριμελούς οικογένειας

0

Σύμφωνα με την υπ. αρ 17/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Βάμου, τριμελής οικογένεια η οποία κατέφυγε στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου για τα «υπερχρεωμένα» νοικοκυριά, με την καθοδήγηση και νομική υποστήριξη της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, κατάφερε αφενός να διασώσει όλη την περιουσία της και αφετέρου να διαγράψει το χρέος των 300.000 ευρώ, κατά 88%.

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών, απόφαση “ορόσημο” , εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Βάμου. βάσει της οποίας ρυθμίζονται και διαγράφονται τα τραπεζικά χρέη, υπερχρεωμένης τριμελούς οικογένειας και σώζεται η πρώτη κατοικία του καθενός, ξεχωριστά. Επιπλέον διαγράφεται το χρέος των 300.000 ευρώ, κατά 88%,  ενώ διασώζεται και πλήθος άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Συγκεκριμένα, η ανωτέρω απόφαση αφορά σε ηλικιωμένο ζευγάρι δανειοληπτών με τον γιό τους, εκ των οποίων ο σύζυγος σήμερα είναι συνταξιούχος, η σύζυγος δεν εργάζεται, ο δε γιος είναι άνεργος.
 
Εισοδήματα που διαθέτουν: 890,69 ευρώ, από σύνταξη του ίδιου 550,69 ευρώ, πλέον 280 ευρώ από την μίσθωση κατοικίας, της οποίας έχει την επικαρπία.

Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν: α) ο σύζυγος: ισόγεια κατοικία 75 τ.μ. στην περιοχή της Αττικής, με κυριότητα 80% και επικαρπία σε οριζόντια ιδιοκτησία 274,60 τ.μ στην περιοχή του Δήμου του Αποκόρωνα  β) η σύζυγος: ισόγεια κατοικία 75 τ.μ. στην περιοχή της Αττικής, με κυριότητα 20% και επικαρπία σε οριζόντια ιδιοκτησία 274,60 τ.μ στην περιοχή του Δήμου του Αποκόρωνα γ) ο γιός: κατοικία 274,60 τ.μ 100% της ψιλής κυριότητας στην περιοχή του Δήμου του Αποκόρωνα.

Παρά τις ενστάσεις και προτάσεις εκ μέρους των νομικών εκπροσώπων των αντιδίκων τραπεζών, περί απαραδέκτου, περί αοριστίας, περί δόλου, το Ειρηνοδικείο Βάμου έκανε δεκτές τις αιτήσεις της οικογένειας. Το Ειρηνοδικείο Βάμου, συνεκτιμώντας και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις και τις καταθέσεις, των διαδίκων, διαπιστώνοντας την αδυναμία εκπλήρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της υπερχρεωμένης τριμελούς οικογένειας, οι οποίες ωστόσο παλαιότερα εξυπηρετούντο κανονικά, την αύξηση του κόστους διαβίωσης σε περίοδο πρωτόγνωρης ύφεσης και αναγνωρίζοντας ότι οι δανειολήπτες δεν είχαν δόλο κατά τον δανεισμό τους εξέδωσε την υπαρ.17 /2016 απόφαση “ορόσημο” για τα ελληνικά χρονικά, υιοθετώντας ουσιαστικά την πρόταση της Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.
 
Για τον μεν σύζυγο δανειολήπτη, οφειλέτη και εγγυητή, ρυθμίζονται τα χρέη του συζύγου, συνολικού ύψους 125.154,83€ ως ακολούθως: Μηνιαία καταβολή 100 € και στις δύο τράπεζες, επί τέσσερα έτη. Ήτοι, θα καταβάλει 48 μήνες Χ 100 ευρώ, ήτοι συνολικά 4.800 ευρώ. 

Για τη δε δανειολήπτρια και συνοφειλέτη σύζυγο, ρυθμίζονται τα χρέη της, συνολικού ύψους 84.282,63 €, ως ακολούθως:  Μηδενικές, μηνιαίες καταβολές. 

Για τον γιο εγγυητή ορίστηκαν επίσης, “μηδενικές καταβολές”.

Για όλους τους μετέχοντες – αιτούντες χορηγείται “περίοδο χάριτος” πενταετίας. Για την διάσωση της πρώτης τους κατοικίας καλούνται ο σύζυγος να καταβάλλει το ποσό των 21.073,23 ευρώ για 15 έτη, με μηνιαία δόση 117 ευρώ μηνιαίως , η σύζυγος 84Χ60δόσεις =5.038,85 ευρώ, ενώ ο γιός θα καταβάλλει μετά την περίοδο “χάριτος” 117Χ180 δόσεις=9.360 ευρώ, συνολικά. 

Από την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, επισημαίνεται ότι πρόκειται για σημαντικότατη απόφαση, καθώς διασφαλίζει μια οικονομική ανάσα στην υπερχρεωμένη οικογένεια με την δυσβάσταχτη χρέωση των 292.628,01 ευρώ. 

 

Σχόλια