Η κατάταξη της Ελλάδας στην Δικαιοσύνη

0

 

Ο πίνακας αποτελεσμάτων για το 2015 δίνει μια γενική  εικόνα της κατάστασης των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης των κρατών- μελών της Ε.Ε., παρέχοντας αντικειμενικά και συγκρίσιμα δεδομένα

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα τον πίνακα αποτελεσμάτων 2015 για τη Δικαιοσύνη στην Ε.Ε., ο οποίος δίνει μια γενική εικόνα της ποιότητας, της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων απονομής της Δικαιοσύνης στα κράτη- μέλη.

Ένα από τα γενικά πορίσματα του πίνακα είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων απονομής Δικαιοσύνης στα κράτη-μέλη και η συνέχιση των προσπαθειών για μεγαλύτερη χρήση των εργαλείων της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Παρατηρείται επίσης η συμμετοχή ικανού ποσοστού Δικαστών (άνω του 20%) σε δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης σχετικά με το ενωσιακό δίκαιο ή το δίκαιο άλλων κρατών-μελών και η παροχή στο ευρύ κοινό, από τα περισσότερα κράτη – μέλη, δωρεάν διαδικτυακής πρόσβασης σε δικαστικές αποφάσεις σχετικά με αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Επίσης, παρόλο που το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών Δικαστών στα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαστήρια παρουσιάζει θετική τάση, τα ποσοστά συμμετοχής γυναικών Δικαστών στα Ανώτατα Δικαστήρια είναι ακόμη χαμηλά.
 

Ενδεικτικά στοιχεία κατάταξης της Ελλάδας

1. Πρωτοείσακτες αστικές και εμπορικές υποθέσεις ανά 100 κατοίκους (2010, 2012, 2013)

Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ), σε σύνολο 25 κρατών-μελών που δημοσίευσαν στατιστικά στοιχεία, την πρώτη θέση με περίπου επτά (7) υποθέσεις ανά 100 κατοίκους κατέλαβε το Βέλγιο, με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με περισσότερες από έξι (6) υποθέσεις ανά 100 κατοίκους.

2. Κράτη μέλη που απαιτούν το μεγαλύτερο χρόνο περάτωσης πρωτοείσακτων αστικών και εμπορικών υποθέσεων (2010, 2012, 2013)

Η Ελλάδα βρέθηκε στην 5η θέση του πίνακα κατάταξης με περίπου 400 ημέρες ανά πρωτοείσακτη υπόθεση, με πρώτη την Μάλτα (περίπου 700 ημέρες ανά πρωτοείσακτη υπόθεση) σε σύνολο 23 κρατών-μελών που δημοσίευσαν στοιχεία.

3. Κράτη μέλη που απαιτούν το μεγαλύτερο χρόνο περάτωσης διοικητικών υποθέσεων (2010, 2012, 2013)

Η Ελλάδα βρέθηκε στη 2η θέση με περισσότερες από 1.000 ημέρες ανά πρωτοείσακτη υπόθεση, σε σύνολο 20 κρατών – μελών, επιτυγχάνοντας όμως να μειώσει αισθητά τον απαιτούμενο χρόνο περάτωσης σε σχέση με το 2010 και το 2012.

4. Εκκρεμείς πρωτοείσακτες αστικές και εμπορικές υποθέσεις ανά 100 κατοίκους (2010, 2012, 2013)

Η Ελλάδα βρέθηκε στην 2η θέση σε σύνολο 23 χωρών, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2012 και το 2010.

5. Εκκρεμείς πρωτοείσακτες διοικητικές υποθέσεις ανά 100 κατοίκους (2010, 2012, 2013)

Η Ελλάδα βρέθηκε στην 1η θέση του πίνακα εκκρεμών διοικητικών υποθέσεων, σε σύνολο 20 κρατών-μελών.

6. Χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την καταχώριση και διαχείριση υποθέσεων από τα δικαστήρια (2010, 2012, 2013)

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση, σε σύνολο 27 κρατών-μελών. Αποθαρρυντικό το γεγονός ότι ο μέσος όρος χρήσης ΤΠΕ φαίνεται να έμεινε στάσιμος για την χώρα μας την τετραετία 2010-2013.

7. Αριθμός δικηγόρων ανά 100.00 κατοίκους (2010, 2012, 2013)

Σχετικά με τον αριθμό των δικηγόρων ανά 100.000 κατοίκους, η χώρα μας βρέθηκε στην 2η θέση με περισσότερους από 375 δικηγόρους ανά 100.000 κατοίκους, με πρώτο το Λουξεμβούργο με περίπου 400 δικηγόρους/ 100.000 κατοίκους, τρίτη την Ισπανία με περίπου 360 δικηγόρους/ 100.000 κατοίκους και τέταρτη την Κύπρο με περίπου 340 δικηγόρους/ 100.000 κατοίκους

8. Αντίληψη Δικαστικής ανεξαρτησίας (2010-12, 2012-13, 2013-14)

Σύμφωνα με έρευνα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF), τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις αντιλήψεις για τη δικαστική ανεξαρτησία των εθνικών συστημάτων απονομής δικαιοσύνης τοποθετούν την Ελλάδα στην 20η θέση όσον αφορά την Ε.Ε. και στην 70η θέση σε σύνολο 144 χωρών στον κόσμο. Στην ίδια έρευνα η Φινλανδία βρίσκεται στην πρώτη θέση της σχετικής ευρωπαϊκής κατάταξης (2η παγκοσμίως), ενώ η Σλοβακία στην τελευταία (130η παγκοσμίως).

 

Σχόλια