21 αλλαγές στον χώρο της Θέμιδος ζητά η Ένωση Διοικητικών Δικαστών

0

Μνημόνιο με 21 αιτήματα για αντίστοιχες τομές στον χώρο της Δικαιοσύνης επέδωσε το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών στον αρμόδιο υπουργό, Χάρη Καστανίδη ύστερα από συνάντηση που είχαν οι δύο πλευρές.
Τα κυριότερα ζητήματα που θίγει η Ένωση στο μνημόνιό της είναι τα ακόλουθα:
1. Αλλαγή στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων
2. Επαναφορά του θεσμού της αυτοδιοίκησης των μεγάλων δικαστηρίων της χώρας, με τις απαραίτητες βελτιώσεις, ώστε να αποφευχθούν πιθανές δυσλειτουργίες
3. Θεσμοθέτηση της υποχρέωσης για ειδική αιτιολογία των σχετικών αποφάσεων των Ανωτάτων Δικαστικών Συμβουλίων που αφορούν στις υπηρεσιακές μεταβολές των δικαστικών λειτουργών (προαγωγές, μεταθέσεις, αποσπάσεις, κ.λπ.)
4. Νομοθετική πρόβλεψη για τη διάθεση στα δικαστήρια και την αυτοδιαχείριση απ’ αυτά ορισμένου χρηματικού ποσού για την αντιμετώπιση των άμεσων λειτουργικών αναγκών τους
5. Καθιέρωση του θεσμού της εθελουσίας εξόδου σε σταθερή βάση
6. Κωδικοποίηση της νομοθεσίας εν γένει και εξυγίανση-αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης, γιατί μια μεγάλη μερίδα δικών, κυρίως στη Διοικητική Δικαιοσύνη, οφείλεται σ αυτούς τους παράγοντες
7. Αύξηση θέσεων Διοικητικών Δικαστών κατά 150 στα επόμενα τρία χρόνια
8. Ίδρυση νέων δικαστηρίων (πρωτοδικείων και εφετείων), όπου χρειάζεται, για την ευκολότερη πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη
9. Κάλυψη των υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων των δικαστικών υπάλληλων και σύσταση νέων θέσεων διοικητικού προσωπικού, κυρίως εξειδικευμένου στα μέσα σύγχρονης τεχνολογίας
10. Μηχανοργάνωση των δικαστηρίων της χώρας
11. Επανεκτίμηση και αναδιάρθρωση του θεσμικού πλαισίου (ουσιαστικού και δικονομικού) των υποθέσεων που αφορούν το καθεστώς των αλλοδαπών στη χώρα
12. Καθιέρωση διαφανούς διαδικασίας εξώδικης λύσης των διαφορών, ώστε, τουλάχιστον, οι ήσσονος σημασίας υποθέσεις να μην άγονται ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Σχόλια