24 Ελληνικές πόλεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

0

Τρεις μήνες πριν την παραπομπή τους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο βρίσκονται 24 πόλεις- ανάμεσά τους και αρκετές πρωτεύουσες -για απαράδεκτη διαχείριση των αστικών λυμάτων τους και ρύπανση του περιβάλλοντος.

Οι πόλεις αυτές είτε δεν διαθέτουν καθόλου εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού είτε τις λειτουργούν ανεπαρκώς με αποτέλεσμα να καταλήγουν ανεπεξέργαστα λύματα στη θάλασσα και να μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα.

Τριάντα πόλεις είχαν λάβει προειδοποιητικές επιστολές πέρσι από την ΕΕ εκ των οποίων οι24 παραπέμπονται. Από τις 279 εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού που διαθέτει η χώρα μας το ένα τρίτο δεν λειτουργεί βάσει στοιχείων του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς οι 50 αδρανούν, ενώ οι 26 βρίσκονται υπό κατασκευή και δύο έχουν ενταχθεί στη χρηματοδότηση για να κατασκευαστούν μελλοντικά.

Σχόλια