24ωρη αποχή των Δικηγόρων Πειραιά

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, που συνήλθε εκτάκτως στις 8/3/2010, αποφάσισε την 24ωρη αποχή των Δικηγόρων Πειραιά από τα καθήκοντά τους την Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2010, συμμετέχοντας στην πανελλαδική κινητοποίηση των εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην κατεύθυνση μιας κοινωνικά δίκαιης φορολογικής και εισοδηματικής πολιτικής. ;

Σχόλια