30/4 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων νομιμοποίησης ξένων υπηκόων

0

Με νομοθετική ρύθμιση του υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Προκόπη Παυλόπουλου, παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων νομιμοποίησης των υπηκόων τρίτων χωρών έως 30/04/2006.

Άδειες διαμονής που λήγουν μετά την 01/01/2006 και έως 30/04/2006 παρατείνονται αυτοδικαίως έως 30/04/2006 και ανανεώνονται με την υποβολή σχετικής αίτησης ως τις 30/04/2006.

Σχόλια