(4) Θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στον τομέα της Δικαιοσύνης για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

0

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης τριάντα μια (31) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής[, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2015.

Από τις (31) θέσεις οι (4) αφόρουν τον τομέα της Δικαιοσύνης.

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης (JUST.C.3)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης (JUST.A.1)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης (JUST.A.3)

– Μια θέση στη Νομική Υπηρεσία (SJ.BUDG)

Το σύνολο της προκήρυξης και για τις (31) θέσεις μπορείτε να δείτε εδώ

Σχόλια