444/2016 Ειρ. Χανίων: απόφαση – ανάσα για πέντε υπερχρεωμένους δανειολήπτες

0

Σημαντική απόφαση οικονομικής ανακούφισης για τους πέντε συγγενείς δανειολήπτες, εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Χανίων. Ειδικότερα, με την υπ. αρ. 444/2016 απόφασή του το δικαστήριο δέχθηκε την κοινή αίτηση των πέντε συγγενών για ένταξη τους στο Ν.3869/2010, καθώς σε κάποια δάνεια υπήρξε αλληλεξάρτηση μεταξύ τους (εγγυητές) αλλά και για την μείωση των εξόδων. Σημειώνεται, ότι και οι πέντε είχαν κοινή δανείστρια τράπεζα.

Συγκεκριμένα, ο σύζυγος είχε χρέος  263.096,05  ευρώ, η σύζυγος 251.970,35 ευρώ, η χήρα μητέρα του συζύγου 248.721,71 ευρώ, και οι γονείς της συζύγου από 121.969 ευρώ έκαστος. Το συνολικό χρέος και των πέντε έφθανε  στο  ένα εκατομμύριο επτά χιλιάδες ευρώ, περίπου.

Το δικαστήριο εκτίμησε καταρχήν τα υφιστάμενα εισοδήματα των αιτούντων καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία τους.

Εισοδήματα: Το ζευγάρι διαθέτει μόνο το μισθό της συζύγου, αφού ο σύζυγος είναι άνεργος. Η μητέρα χήρα, διαθέτει μία σύνταξη αναπηρίας, ενώ οι γονείς της συζύγου, μία σύνταξη  του ΙΚΑ.
Περιουσιακά στοιχεία: Όλοι τους διαθέτουν από μία κατοικία και (1) ένα οικόπεδο, τα οποία βρίσκονται εντός της περιφέρειας του Δήμου Χανίων.

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, αφού έλαβε υπόψη του τους προαναφερθέντες λόγους, στο σκεπτικό της υπ. αρ. 444/2016  απόφασης, δίκασε  αντιμωλία των διαδίκων. Ειδικότερα: 

Δέχεται, την αίτηση των αιτούντων

— Ρυθμίζει τα χρέη των αιτούντων  με ορισμό μηνιαίας καταβολής  “μηδενικές καταβολές” για  το χρονικό διάστημα των τριών  (3) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.2 Ν.3869/2010 , όπως ισχύει. 
— Εξαιρεί από την εκποίηση την κατοικία τους.
Απαλλάσσει τον σύζυγο από το δυσβάστακτο χρέος των  263.096,05  ευρώ, οριστικά.
— Υποχρεώνει: α) την σύζυγο να καταβάλει στην καθ’ ης πιστώτρια, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της το ποσό των 226,26 ευρώ το μήνα, για χρονικό διάστημα είκοσι  πέντε ετών (300 μηνών) β) την χήρα μητέρα για την διάσωση της δικής της κατοικίας το ποσό των 215,49 Χ300 και γ) τους γονείς της συζύγου 109,50 ευρώ  Χ 180 μήνες, να καταβάλλει έκαστος.
— «Κουρεύει», το χρέος (α) της δανειολήπτριας  κατά 73%, αφού όφειλε 251.970 και θα πληρώσει μόνο 67.878 ευρώ για την διάσωση του σπιτιού της.
(β) για τον σύζυγο κούρεμα  100%, (γ) για την χήρα μητέρα, 248.721,71 ευρώ,
(δ) για τους γονείς της συζύγου κατά 84% σε έκαστον  χρωστούσαν 121.969 ευρώ έκαστος και θα πληρώσουν  19.710 ευρώ έκαστος για την διάσωση του σπιτιού τους.

Συμπερασματικά, για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θεωρείται μια 
ιδιαίτερα σημαντική απόφαση, αφού ανακουφίζει και τους πέντε δανειολήπτες οι
οποίοι μπήκαν σε καθεστώς δανειοδότησης, υπό άλλες οικονομικές συνθήκες,
όπου η ανεργία δεν είχε λάβει το σημερινό εύρος και δεν είχαν γίνει οι περικοπές στις συντάξεις.

 

Σχόλια