62 γνωστοί Νομικοί και Δικηγόροι υπογράφουν Διακήρυξη υπέρ της «Αλλυλεγγύης Δικηγόρων»

0

Την υποστήριξή τους προς το Συνδυασμό, του οποίου ηγείται ως υποψήφιος Πρόεδρος ο κ. Δημήτρης Βερβεσός, εκδηλώνουν υπογράφοντας σχετική Διακήρυξη 62 γνωστοί Νομικοί και Δικηγόροι των Αθηνών ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη νέου Προεδρείου στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Στη διακήρυξη αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Ο Δικηγορικός Σύλλογος δεν αποτελεί απλώς ένα επαγγελματικό σωματείο. Είναι ένας επιστημονικός φορέας που βαρύνεται επιπλέον με την αποστολή της συμβολής στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου νομικού πολιτισμού, θεματοφύλακα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συμπαραστάτη στις προσπάθειες των πολιτών να προστατεύσουν και να διευρύνουν τα κεκτημένα ατομικά και συλλογικά δικαιώματά τους…. Ήδη, οι συνθήκες που δημιουργούνται μετά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας μας και ενόψει της εφαρμογής του ευρωπαϊκού κεκτημένου στο σύνολο των επαγγελματικών και οικονομικών σχέσεων, δημιουργούν για τον κλάδο μας νέα δεδομένα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με απλές, αποσπασματικές και στενά συνδικαλιστικές αντιλήψεις και πρακτικές. Η αποκατάσταση βασικών πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών αξιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υπέρβαση της κρίσης αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης που υπονομεύει την υπόσταση του πολίτη και την πίστη του στις δυνατότητές του.»

Η Διακήρυξη καταλήγει: «Οι διαδικασίες που εγκαινίασε η «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ» με τη μαζική ψηφοφορία για την ανάδειξη του υποψήφιου Προέδρου της για το Δ.Σ.Α. καθώς και η προσωπικότητα του εκλεγέντος Δημήτρη Βερβεσού μας κάνουν να ελπίζουμε ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών μπορεί πράγματι να μετατραπεί σε ένα σύλλογο επιστημόνων με πολιτική ευθύνη, κοινωνική συνείδηση και μαχητική διάθεση».

Σχόλια