Θα εξακολουθήσει να εισπράττεται από την ΔΕΗ το τέλος ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών

0

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία και λόγω τεχνικών δυσχερειών και χρονικών περιορισμών ο τρόπος είσπραξης του ΕΕΤΗΔΕ δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί, συνεπώς αυτό θα εξακολουθήσει να εισπράττεται από την ΔΕΗ και άλλους παρόχους, αλλά σε πέντε διμηνιαίες δόσεις αντί των δύο που ίσχυσαν για το τέλος του 2011 αρχής γενομένης από τους λογαριασμούς που θα εκδοθούν εφεξής.

Η επιβολή του τέλους για το 2012 ήταν μία υποχρέωση που είχε προβλεφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2012, ενώ από το 2013 θα αντικατασταθεί από ένα Ενιαίο Τέλος Ακινήτων.

Σχετικό link