[Doc] H Έκθεση της Βουλής: Θέματα αντισυνταγματικότητας εκ της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης

0

Επιφυλάξεις για τη συνταγματικότητα της πολυνομοσχεδίου εκφράζει η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, στην σχετική Έκθεσή της.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στο άρθρο για τη διαμεσολάβηση (Α178 επ.)σημειώνεται ότι εκ της υποχρεωτικής προσφυγής σε αυτή, θίγεται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στη δικαστική προστασία.

«Προβληματισμός δύναται να δημιουργηθεί, κατ’ αρχάς, ως προς το κατά πόσον η έκταση της υποχρεωτικής προσφυγής στη διαμεσολάβηση, οι ειδικότεροι όροι οι οποίοι διέπουν τη διεξαγωγή της, καθώς και το κόστος που αυτή συνεπάγεται, θίγουν το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα (άρθρο 20), αλλά και στα άρθρα 6 και 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και το άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων», σημειώνεται στην Έκθεση.

Παράλληλα γίνεται αναφορά στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία οι προϋποθέσεις ασκήσεως του δικαιώματος δικαστικής προστασίας πρέπει να συνάδουν με την ανάγκη αποτελεσματικής απονομής δικαιοσύνης, και, περαιτέρω, να μην υπερβαίνουν τα όρια εκείνα, πέραν των οποίων συνεπάγονται την άμεση ή έμμεση κατάλυση του προστατευομένου ατοµιμού δικαιώματος παροχής έννομης δικαστικής προστασίας.

Επιπλέον, τονίζεται ότι η οικονομική επιβάρυνση η οποία προκύπτει από τη συγκεκριμένη ρύθμιση για τον Έλληνα πολίτη, εξαιτίας των εξόδων παράστασης, διευκρινίζοντας ότι ιδίως «η αμοιβή διαμεσολαβητή, η οποία είναι (εκτός ειδικότερων περιπτώσεων, περιοριστικώς αναφερόμενων στο άρθρο 194) κατ’ ελάχιστον 170 ευρώ για δύο ώρες, και για απασχόληση πάνω από δύο ώρες η ελάχιστη ωριαία αμοιβή είναι 100 ευρώ, δύναται να οδηγήσει σε υπέρμετρο για τον πολίτη κόστος της διαμεσολάβησης, καθώς νομοθετικώς καθορίζονται, εν προκειμένω, μόνο κατ’ ελάχιστον τα όρια αμοιβής των διαμεσολαβητών, όχι δε και τα μέγιστα όρια αυτών».