Θέσεις Προέδρου και Αντιπροέδρων Αρείου Πάγου – ΦΕΚ Γ΄ 913/2017

0

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με προεδρικό διάταγμα της 1 8ης Σεπτεμβρίου 2017, που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις:

α) της παραγράφου 5 του άρθρου 90 του Συντάγματος,

β) της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του Κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 (Α’ 35), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε τελικώς με το άρθρο 1 του ν. 3841/2010 «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» (Α’ 55) και της παραγράφου 10 του άρ- θρου 77 του ιδίου Κώδικα.

2.Τη με αριθμ. 19/18-9-2017 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Επιλέγεται για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Αρείου Πάγου ο Αρεοπαγίτης Βασίλειος Πέππαςτου Γεωργίου, ο οποίος έχει όλα τα νόμιμα προσόντα για ν προαχθεί στη θέση αυτή. (Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 65488/18-9-2017)

Με προεδρικό διάταγμα της 18ης Σεπτεμβρίου 2017, που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με:

1.Τις διατάξεις:

α) Της παραγράφου 5 του άρθρου 90 του Συντάγματος,

β) Της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του Κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 (Α’ 35), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε τελικώς με το άρθρο 1 του ν. 3841/2010 «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» (Α’ 55) και της παραγράφου 9 του άρθρου 77 του ιδίου Κώδικα, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε τελικώς με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3841/2010.

2.Τη με αριθμ. 20/18-9-2017 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Επιλέγονται για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου οι Αρεοπαγίτες:

α) Μαρία Γαλάνη-Λεοναρδοπούλου του Χρήστου,

β) Αγγελική Αλειφεροπούλου του Αθανασίου,

γ) Γεώργιος Λέκκαςτου Αναστασίου,

δ) Πηνελόπη Ζωντανού του Δημητρίου,

ε) Μαρία Χυτήρογλουτου Προδρόμου,

οι οποίοι έχουν όλα τα νόμιμα προσόντα για να προαχθούν στη θέσεις αυτές.

(Αριθμ. βεβ. Γ,Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 65489/18-9-2017).

 

Ο Υπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Σχόλια