Θεσμικά ή διοικητικά εμπόδια που συναντούν κοινωνικά ευάλωτες ομάδες εξέτασε ο Συνήγορος του Πολίτη

0

Παρεμβάσεις, προκειμένου να καμφθούν τα εμπόδια που συναντούν κοινωνικά ευάλωτες ομάδες –όπως αποφυλακισμένοι και ψυχικά ασθενείς– στην προσπάθειά τους για κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση, έκανε προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ο Συνήγορος του Πολίτη, κατόπιν αναφορών πολιτών.
Η ανεξάρτητη αρχή έδωσε ενδεικτικά στη δημοσιότητα το περίγραμμα τριών χαρακτηριστικών περιπτώσεων. Στην πρώτη εξ αυτών, καταγγέλθηκε από το Δημόσιο σύμβαση εργάτη υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εξαιτίας της «ποινικής κατάστασής του». Ωστόσο, τα κωλύματα διορισμού λόγω εγκληματικής δράσης δεν ισχύουν για άτομα που προσλαμβάνονται σε θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 6 του Ν. 2207/1994, ενώ εξάλλου η περίοδος αναστολής της ποινής είχε παρέλθει επιτυχώς. Χρειάστηκε η παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για να προσληφθεί εκ νέου ο εργαζόμενος από το υπουργείο Πολιτισμού.
Η δεύτερη περίπτωση αφορούσε οδηγό ιδιωτικού παιδικού σταθμού, ο οποίος αρχικά δεν προσελήφθη γιατί διαπιστώθηκε ότι είχε καταδικαστεί παλαιότερα σε φυλάκιση τεσσάρων μηνών. Αλλά αυτό ήταν αντίθετο με τη διάταξη του άρθρου 102, παρ. 2 του Ποινικού Κώδικα, η οποία ορίζει πως αν η αναστολή δεν αρθεί, η ανασταλείσα ποινή θεωρείται σαν να μην είχε επιβληθεί. Η ανεξάρτητη Αρχή επισήμανε το γεγονός αυτό στη Νομαρχία Αθηνών, η οποία με νέα απόφαση ενέκρινε την πρόσληψη του οδηγού.

Σχόλια