Θετική η απόφαση του ΣτΕ για τη συνέχιση των έργων στις Σκουριές

0

Το Ε’ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, με την υπ. αριθμ. 1170/2013 απόφασή του, απέρριψε την προσφυγή του Συλλόγου και των κατοίκων της Μεγάλης Παναγιάς, οι οποίοι στρέφονταν κατά της μελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ισχυριζόμενοι ότι έχει παραβιασθεί η αρχαιολογική νομοθεσία. Ειδικότερα, οι Σύμβουλοι Επικρατείας υπογράμμισαν ότι οι αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες έχουν διασφαλίσει ότι η ανάπτυξη της επίμαχης δραστηριότητας δε θα προκαλέσει άμεση ή έμμεση βλάβη στις εντοπισθείσες αρχαιότητες και στην αρχαιολογική έρευνα της καταληφθείσας από τα έργα περιοχής και δεν θα αποκλείσει τη δυνατότητα αξιοποίησης και ανάδειξής τους.

Συνεπώς, οι δικαστές του ΣτΕ αποφάνθηκαν ότι η κρίση των αρχαιολογικών υπηρεσιών είναι επαρκώς αιτιολογημένη και απέρριψε την προσφυγή ως αβάσιμη.

Σχόλια