ΑΑΔΕ: Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και πληρωμής φόρου

0

Αθήνα, 24 Απριλίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην παράταση των προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και πληρωμής φόρου
προχώρησε με Απόφασή του ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.
Συγκεκριμένα, παρατείνονται μέχρι και τις 06.05.2019 οι προθεσμίες :
α) υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, των
οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής τους είναι στις 26.04.2019,
β) υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ, των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής
τους είναι στις 30.04.2019.
Επιπλέον παρατείνονται μέχρι και τις 31.05.2019 οι προθεσμίες καταβολής του
φόρου που τυχόν προκύπτει από τις ανωτέρω δηλώσεις ΦΠΑ. Η ιδία ημερομηνία
είναι καταληκτική και για τις δύο δόσεις στην περίπτωση επιλογής καταβολής του
οφειλόμενου ποσού σε δόσεις.