Άµεσα και δραστικά µέτρα για την καταπολέµηση της ρατσιστικής βίας ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη

0

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισηµαίνει ότι οι καταγγελίες για 281 ρατσιστικές επιθέσεις από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως την 30η Απριλίου 2013 αποτελούν απλώς την κορυφή του παγόβουνου καθώς το φαινόµενο έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις ιδίως από τις εκλογές του 2012 και µετά. Στις καταγγελίες αυτές περιλαµβάνονται 71 περιστατικά όπου οι δράστες φέρονται να έχουν σχέση µε τη Χρυσή Αυγή και 47 περιστατικά µε φερόµενη συµµετοχή µελών των σωµάτων ασφαλείας, ασκώντας καταχρηστικά τα καθήκοντά τους.

Η ιδιαίτερη έξαρση της ρατσιστικής βίας, η ατιµωρησία των δραστών και η εν γένει ολιγωρία των αρµόδιων κρατικών αρχών υπονοµεύουν την κοινωνική συνοχή και τα θεµέλια του κράτους δικαίου, τονίζει ο Συνήγορος του Πολίτη σε ειδική έκθεσή του που έδωσε σήµερα στη δηµοσιότητα. Η έκθεση καταγράφει το φαινόµενο της ρατσιστικής βίας από τον Ιανουάριο του 2012 έως και τον Απρίλιο του 2013 και επισηµαίνει τη ραγδαία κλιµάκωση των επιθέσεων σε ένταση και αριθµό καθ όλη τη διάρκεια του 2012, ιδιαίτερα µετά τις εθνικές εκλογές. Ο Συνήγορος επισηµαίνει µια διαφαινόµενη αδράνεια ή και απροθυµία της πολιτείας και ειδικότερα της αστυνοµίας να αντιµετωπίσει µε αποφασιστικό τρόπο τις ρατσιστικές επιθέσεις αλλά και να ερευνήσει µε ταχύτητα και διαφάνεια καταγγελίες κατά αστυνοµικών οργάνων. Καταγράφεται επίσης η εκδήλωση του φαινοµένου στον χώρο του σχολείου και η αντιµετώπισή του από τη σχολική διοίκηση και αξιολογούνται τα θεσµικά εργαλεία που παρέχει η σχετική ευρωπαϊκή εµπειρία και το ισχύον νοµικό πλαίσιο αντιµετώπισης της ρατσιστικής βίας. Η έκθεση καταλήγει σε συγκεκριµένες προτάσεις του Συνηγόρου προς τα αρµόδια υπουργεία για τη λήψη άµεσων και αποτελεσµατικών µέτρων.

Στην έκθεσή [PDF] της η ανεξάρτητη αρχή ζητά από τις αρµόδιες αρχές:

• να δηµιουργήσουν έναν συστηµατικό, ολοκληρωµένο τρόπο καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας και να δηµοσιοποιούν τακτικά τα ευρήµατα,
• να διερευνούν πλήρως, µε διαφάνεια και µε ταχύτητα τις καταγγελίες κατά αστυνοµικών για ρατσιστική συµπεριφορά ή συµµετοχή σε ρατσιστικές επιθέσεις,
• να στελεχώσουν επαρκώς τα γραφεία ρατσιστικής βίας και να θεσπίσουν ειδική διαδικασία διερεύνησης των καταγγελιών,
• να προστατεύσουν τα θύµατα και τους µάρτυρες ρατσιστικών επιθέσεων,
• να επανεξετάσουν την επιχείρηση «Ξένιος Ζευς» από πλευράς αναλογικότητας και καταχρηστικότητας των προσαγωγών,
• να λάβουν µέτρα στο σχολείο για τη συστηµατική διαπαιδαγώγηση των µαθητών σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, και
• να θεσπίσουν σύγχρονη και λειτουργική νοµοθεσία.
 

Σχόλια