«Αναγκαιοτητα η νομοθετική ρύθμιση για τα τυχερά παιχνίδια»

0

Την ανάγκη λήψης νομοθετικών πρωτοβουλιών αναφορικά με τις νέες αγορές τυχερών παιχνιδιών επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ Ιωάννης Σπανουδάκης. Μιλώντας στο πλαίσιο του Συνεδρίου του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ο κ. Σπανουδάκης είπε ότι όποιος δεν αντιλαμβάνεται πως η νομοθετική ρύθμιση του θέματος είναι εκ των ων ουκ άνευ εθελοτυφλεί, ενώ συσχέτισε το ζήτημα και με την παρούσα αρνητική οικονομική συγκυρία, επισημαίνοντας ότι η ανεξέλεγκτη και επί μακρό χρονικό διάστημα λειτουργία αυτών των αγορών έχει προκαλέσει σημαντική απώλεια φορολογικών εσόδων για το ελληνικό κράτος.
“”Εμείς, στην ΟΠΑΠ ΑΕ, υποστηρίζουμε ότι από την ανεξέλεγκτη δραστηριοποίηση εταιρειών σ αυτές τις, παράλληλες με τη δική μας, “”αγορές””, πλήττονται τα συμφέροντά μας. Και έχουμε ασφαλώς δίκιο. Το ζήτημα, όμως, για εμάς είναι πέρα από τα στενά οικονομικά όρια: είναι κοινωνικό. Θεωρούμε ότι ευαίσθητες “”αγορές””, όπως αυτές των τυχερών παιχνιδιών, δεν μπορούν να λειτουργούν δίχως κανόνες και φραγμούς, δίχως τον συστηματικό και αδιάλειπτο κρατικό έλεγχο. Κάθε εταιρεία που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί σ αυτό τον χώρο θα πρέπει να υπόκειται σε αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας και έλεγχο. Τον έλεγχο αυτό υφιστάμεθα εμείς όλα τα χρόνια λειτουργίας μας. Και ορθώς τον υφιστάμεθα. Ζητάμε το ίδιο να ισχύσει και σε κάθε ανάλογη περίπτωση. Ζητάμε να δημιουργηθεί ένα θεσμικό καθεστώς, αλλά και ένας κεντρικός μηχανισμός ελέγχου της λειτουργίας των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών””, ανέφερε ο κ.Σπανουδάκης.
Επιπλέον, κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Σπανουδάκης ανέδειξε την ανάγκη θέσπισης συστήματος αδειοδότησης και κεντρικής εποπτείας με βάση κριτήρια και διαδικασίες προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των επιμέρους κατηγοριών των ηλεκτρονικών παιχνιδιών με συμμόρφωση σε αυτό όλων των αναδόχων και παρόχων, «ώστε να αποτρέπεται η μετατροπή των ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σε παράνομα ηλεκτρονικά τυχερά παίγνια». Ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ πρότεινε να επιλεγεί ως αρμόδιος φορέας η Επιτροπή Εποπτείας Παιγνίων, η οποία θα αναλάβει διευρυμένες ρυθμιστικές, κυρωτικές, κανονιστικές και εποπτικές αρμοδιότητες.
Ως προς το ζήτημα της αδειοδότησης, ο κ. Σπανουδάκης τόνισε ότι είναι ανάγκη να διασφαλιστεί η οικονομική ελευθερία των παρόχων, αλλά και η ελευθερία των καταναλωτών να επιλέξουν τον πάροχο, με απώτερο στόχο την προσφορά καλύτερων και πιο οικονομικών υπηρεσιών ηλεκτρονικών παιχνιδιών προς όφελος των πολιτών και της ελληνικής πολιτείας.

Σχόλια