Άδεια απουσίας μετ’ αποδοχών για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

0

Υποχρέωση των εκμεταλλεύσεων και των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα να χορηγήσουν ειδική άδεια μετ’ αποδοχών στο προσωπικό τους για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος αναγνωρίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γ. Κουτρουμάνη. Ο αριθμός των ημερών άδειας που χορηγείται στους μισθωτούς καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για την μετάβαση του προσωπικού στον τόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και εξαρτάται από το αν ο μισθωτός εργάζεται με καθεστώς εξαήμερης ή πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, από τη χιλιομετρική απόσταση του τόπου άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και από τον τρόπο μετάβασης σε αυτόν.

Σε όσους μετακινούνται σε νησιά ο αριθμός των ημερών της χορηγούμενης άδειας θα εξετάζεται κατά περίπτωση, χωρίς ωστόσο ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις η άδεια να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες. Η άδεια απουσίας για τον ειδικό σκοπό της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών.

ΦΕΚ 1339 Β΄/2012

 

Σχόλια