Άδεια για να προσκομισθούν προσωπικά δεδομένα σε δικαστήριο δίνει η Aρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Xαρακτήρα

0

Η Aρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Xαρακτήρα, με την υπ’ αριθμ. 38/2006 απόφασή της, έκρινε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων ενός πολίτη αίρεται στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο τα στοιχεία αυτά να γνωστοποιηθούν σε δικαστήριο ή σε διοικητική αρχή, προκειμένου να προστατευθούν δικαιώματα τρίτου ατόμου.

Η Αρχή προστασίας κατέληξε σε αυτή την απόφαση, ύστερα από εξέταση της περίπτωσης μιας γυναίκας που ήθελε να γνωστοποιήσει στο υπουργείο Δημόσιας Tάξης ότι ο εν διαστάσει σύζυγός της έπασχε από ψυχική διαταραχή ζητώντας να του αφαιρεθεί η άδεια οπλοφορίας του.

Σύμφωνα με την αίτησή της, ο εν διαστάσει σύζυγός της οπλοφορούσε παράνομα, καθώς έκρυβε από τις Aρχές όχι μόνο το νόσημά του, αλλά και τη φαρμακευτική αγωγή την οποία λαμβάνει, παράλληλα δε αναφερόταν σε σωρεία απειλών που δεχόταν από αυτόν, με αποτέλεσμα να φοβάται να ασκήσει νόμιμα δικαιώματά της, όπως να διεκδικήσει διατροφή, δεδομένου ότι είναι άνεργη.

Στην αίτησή της η γυναίκα γνωστοποιεί στην Aρχή ότι τους ισχυρισμούς της για όλα τα παραπάνω, τους αποδεικνύουν σχετικά έγγραφα, όπως το συνταγολόγιο του συζύγου της, στο οποίο καταγράφονται όλα τα φάρμακα τα οποία λαμβάνει, καθώς και η ιατρική διάγνωση της ασθένειάς του.

H Aρχή Προστασίας έκρινε ότι η αίτησή της μπορεί να γίνει δεκτή και άρα στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να δοθεί η άδεια στην προσφεύγουσα, ώστε να προσκομίσει και να παρουσιάσει τα στοιχεία του συνταγολογίου στις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές χωρίς τη συγκατάθεση του εν διαστάσει συζύγου της, εφόσον τα εν λόγω στοιχεία να χρησιμοποιηθούν μόνο ενώπιον των αρμοδίων αρχών και μετά την επίτευξη του προβαλλομένου σκοπού καταστραφούν με ευθύνη της αιτούσας.

Σχόλια