Ίδρυμα Μαραγκοπούλου: «Πάσχει αντισυνταγματικότητας το σχέδιο νόμου για τη “μικρή ΔΕΗ”»

0

Σε ανακοίνωσή του το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου εκφράζει την έντονη ανησυχία και αντίθεσή του στο σχέδιο νόμου για τη «Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας» («μικρή ΔΕΗ»),σημειώνοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, δημιουργεί εύλογα και μείζονα ερωτήματα συνταγματικής φύσης.

Στην ανακοίνωση τονίζεται, ότι παρόλο που σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η μεταβίβαση από τη ΔΕΗ του συνόλου των μετοχών της νέας εταιρείας στα ενδιαφερόμενα για την απόκτησή τους πρόσωπα, «συνάδει με το ευρωπαϊκό ζητούμενο για απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με όρους ελεύθερου ανταγωνισμού», ωστόσο, δεν μπορεί να αγνοεί τις συνταγματικές αρχές και επιταγές που διέπουν την παροχή και τη συνέχεια της δημόσιας υπηρεσίας, ούτε την κρίσιμη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι πολίτες της χώρας μας.

Στη συνέχεια, γίνεται επίκληση της πάγιας νομολογίας του ΣτΕ, αλλά και της πρόσφατης απόφασής 1906/2014 για την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ, κατά την οποία έχει αναδειχθεί ο κρίσιμος για τη συνταγματικότητα των σχετικών μεταβιβάσεων και ιδιωτικοποιήσεων χαρακτήρας της εποπτείας και του ελέγχου του Κράτους στις δημόσιες επιχειρήσεις που παρέχουν αγαθά ζωτικής σημασίας όπως η ύδρευση, η ενέργεια και οι επικοινωνίες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην απόφαση ΣτΕ 1906/2014, ο έλεγχος αυτός δεν νοείται δίχως την κατοχή από το Δημόσιο της απόλυτης πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης (51%), ώστε να διασφαλίζεται επαρκώς η σύμφωνη με τα συμφέροντα του Δημοσίου και των πολιτών, λειτουργία της εταιρείας.
Ωστόσο, τονίζεται, ότι στη «μικρή ΔΕΗ», δεν υπάρχει καμία συμμετοχή του Κράτους, πρόκειται, συνεπώς, για μια πλήρη, ουσιαστικά και τυπικά, ιδιωτικοποίηση ενός μέρους της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα να τίθεται σε σοβαρή διακινδύνευση τόσο η ποιότητα και η συνέχεια της παροχής, καθώς σε αποκλειστικό γνώμονα της λειτουργίας της ανάγεται το ιδιωτικό κέρδος και όχι το δημόσιο συμφέρον.

Ακόμα, σημειώνεται, ότι η ΔΕΗ οφείλει την ίδρυση και το όνομά της κατά μεγάλο βαθμό στον ιδρυτή του Ιδρύματος, τον Γεώργιο Μαραγκόπουλο, ο οποίος, ως πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, είχε συντάξει το νομοσχέδιο που εισηγήθηκε την ίδρυση της ελληνικής Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), ακριβώς διότι είχε στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι η ιδιωτική παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας απέβαινε εις βάρος των πολιτών.

Τέλος, επισημαίνεται, ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση ανεκτή η διακινδύνευση των βασικών ζωτικών αγαθών και η κατάργηση του δημόσιου χαρακτήρα των θεμελιωδών παροχών κοινής ωφέλειας, στο όνομα της αυστηρής δημοσιονομικής προσαρμογής και της, όποιας, ανάπτυξης.