Ίδρυση Βαλκανικού Οργανισμού Επίλυσης Διαφορών

0

 

Ανακοινώθηκε σήμερα η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού Βαλκανικού Οργανισμού Επίλυσης Διαφορών (Balkan Association for Dispute Resolution), με έδρα τη Σόφια Βουλγαρίας.

Στον Οργανισμό εκπροσωπούνται η Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, Σερβία, Κροατία, Μαυροβούνιο, ΠΓΔΜ (Fyrom) και η Eλλάδα. Σκοπός του Οργανισμού είναι η εδραίωση και προώθηση της Διαδικασίας της Διαμεσολάβησης ως εξωδικαστικού θεσμού σε διασυνοριακές και εθνικές διαφορές, βασιζόμενη σε ηθικές αρχές και στον Κώδικα Δεοντολογίας, η συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς καθώς και η διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαμεσολάβησης.

Από την  Ελλάδα συμμετέχει το Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ε.λ.κ.ε.δ /ΑDR Hellenic Center) το οποίο και εκπροσωπεί το νέο Οργανισμό στη χώρα μας.

Το ε.λ.κ.ε.δ είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την προώθηση, διάδοση του θεσμού της διαμεσολάβησης καθώς και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών διαμεσολάβησης και εκπαίδευσης. Το ε.λ.κ.ε.δ ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2012 από την  δικηγόρο Εύη Αυλογιάρη (Διαμεσολαβήτρια, Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών,  υπ. Δρ. Ιατρικής στην Ιατρική και Βιοηθική Διαμεσολάβηση και επίτιμη Πρόξενο της Εσθονίας). Συνεργάζεται με μεγάλη επιτυχία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και προσφέρει Προγράμματα Εξειδίκευσης σε δικηγόρους και διαμεσολαβητές  στον τομέα της Τραπεζικής και Οικογενειακής Διαμεσολάβησης.

Από το 2014 το ε.λ.κ.ε.δ είναι ο αποκλειστικός πάροχος εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης (ΙΝΚΑΔΑ), όπου έχει εκπονήσει προγράμματα βασικής εκπαίδευσης καθώς και μετεκπαίδευσης Διαμεσολαβητών, συνεργαζόμενο και με τον διεθνούς φήμης εκπαιδευτή Τhomas Fiutak.