Ίδρυση Ένωσης Ελλήνων Καθηγητών Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας

0

Την απόφαση για ίδρυση Ένωσης Ελλήνων Καθηγητών Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας έλαβε στη Λευκωσία αριθμός διακεκριμένων ποινικολόγων – εγκληματολόγων, οι οποίοι έλαβαν μέρος σε Ημερίδα που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και υπέγραψαν το σχετικό πρακτικό.

Στην εν λόγω Ένωση, εκτός των ομιλητών στην Ημερίδα και του προέδρου του Τμήματος Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητή κ. Ιάκωβου Φαρσεδάκη, ο οποίος προέδρευσε των εργασιών της Ημερίδας, αποδέχθηκαν ήδη να μετάσχουν και άλλοι διακεκριμένοι καθηγητές από την Ελλάδα, όπως οι καθηγητές κ. Χρήστος Μυλωνόπουλος και κ. Ηλίας Αναγνωστόπουλος (Νομική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) και ο καθηγητής και πρώην Πρύτανης
κ. Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης (Νομική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης).

Η Ένωση στοχεύει να συμπεριλάβει τους απανταχού της γης Έλληνες ποινικολόγους-εγκληματολόγους πανεπιστημιακούς, ενώ θα φέρει ως τόπο υπογραφής του καταστατικού, τη Λευκωσία.

Την Ημερίδα Ποινικής Δικονομίας του Τμήματος Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου για τη «δίκαιη δίκη» παρακολούθησαν πέραν των φοιτητών Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και διακεκριμένοι νομικοί από την Κύπρο και την Ελλάδα όπως οι:
 κ. Λάμπρος Μαργαρίτης, καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «Γνώση της κατηγορίας και βαρύτερος χαρακτηρισμός της πράξης»,
κα Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «Η πρόσβαση σε δικηγόρο στην ποινική διαδικασία ως προϋπόθεση της δίκαιης δίκης: Η Οδηγία της 2013/48/ΕΕ της 22.10.2013»,
κ. Ιωάννης Γιαννίδης, αναπληρωτής καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Μεθοδολογική προσέγγιση στις αποφάσεις του ΕΔΔΑ,
κα Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι, καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «Νομολογία ΕΔΔΑ για το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και αιτιολογία των ποινικών αποφάσεων».

Σχόλια