Αδυναμία απομάκρυνσης κεραίας κινητής τηλεφωνίας

0

Πολίτης κατήγγειλε στον Συνήγορο την παράνομη τοποθέτηση δύο κεραιών σε κτίριο απέναντι από την οικία της, στο Ηράκλειο Αττικής, ζητώντας να ελεγχθεί η νομιμότητά τους.

Ο Συνήγορος διαπιστώνει ότι, είτε λόγω των ελλείψεων και των αδυναμιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως προς την εκτέλεση των κατεδαφίσεων, είτε λόγω της μη συνδρομής των δήμων, είτε λόγω του ανεπαρκούς νομοθετικού πλαισίου που διέπει την επιβολή εκ μέρους της ΕΕΤΤ διακοπής λειτουργίας, παραμένουν εγκατεστημένες ή και
σε λειτουργία, κεραίες που έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.

Σύνοψη διαμεσολάβησης
https://www.synigoros.gr/resources/docs/synoyh-diamesolavhshs–35.pdf

Σχόλια