Ύφεση του εμπορίου λευκής σαρκός παρατηρείται στην Ελλάδα

0

Ύφεση του εμπορίου λευκής σαρκός και αύξηση των περιπτώσεων trafficking εργασίας (labor trafficking), στην Ελλάδα, καταγράφουν στοιχεία του ελληνικού παραρτήματος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, (ΙΟΜ), τα οποία παρουσιάστηκαν στα πλαίσια διεθνούς σεμιναρίου, που πραγματοποιείται στην Αλεξανδρούπολη, με θέμα την εμπορία ανθρώπων και την παράνομη μετανάστευση.

Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα το εμπόριο λευκής σαρκός ο κ. Εσδράς επεσήμανε ότι εκτός της ύφεσης του φαινομένου καταγράφεται και μεταβολή στη ταυτότητα των θυμάτων, αφού, ενώ στο παρελθόν η πλειοψηφία αυτών προερχόταν από χώρες της ΝΑ Ευρώπης σήμερα η πλειοψηφία είναι από την αφρικανική ήπειρο.

Παράλληλα ο ΓΓ του υπουργείου Δικαιοσύνης Παναγιώτης Πανούρης, δήλωσε πως από το 2004 που έχει συσταθεί διυπουργική επιτροπή για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον τομέα αυτό, αλλά επιτακτική είναι η ανάγκη ενημέρωσης και κινητοποίησης της ίδιας της κοινωνίας.

Σχόλια