Αγωγή αποζημίωσης του ΕΔΟΕΑΠ κατά της Τράπεζας της Ελλάδος

0

Αγωγή κατά της Τράπεζας της Ελλάδος κατέθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Περίθαλψης δημοσιογράφων και εργαζομένων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης – ΕΔΟΕΑΠ) αξιώνοντας την απόδοση του συνολικού ποσού των διαθέσιμων κεφαλαίων που είχε καταθέσει σε αυτή καθώς και ένα επιπλέον ποσό ως ικανοποίηση για ηθική βλάβη.

Συνολικά, ο Οργανισμός ζητά να καταδικαστεί η ΤτΕ να καταβάλει το ποσό των 91.299.141,47 ευρώ (ποσό 90.312.441,47 ευρώ που αντιστοιχεί στις καταθέσεις και 986.700 ως αποζημίωση). Το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ κατηγορεί την ΤτΕ ότι αντί να λάβει, όπως όφειλε, κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία της περιουσίας του ΕΔΟΕΑΠ, προκάλεσε με αθέμιτες πράξεις και παραλείψεις του Διοικητή και άλλων αρμόδιων οργάνων της, υπαίτια ολοκληρωτική ζημιά στα αποθεματικά του ταμείου(και των άλλων ασφαλιστικών Ταμείων της χώρας), την οποία οφείλει να αποκαταστήσει.

Σημειώνεται δε στο κείμενο της αγωγής ότι η άρνηση της Τράπεζας της Ελλάδος να επιστρέψει το ποσό των διαθεσίμων κεφαλαίων του Ταμείου, με τον ισχυρισμό ότι το ποσό αυτό επενδύθηκε σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και σχεδόν εξανεμίστηκε λόγω του PSI, είναι παράνομη και ασυμβίβαστη προς το σκοπό του Νόμου που αναθέτει στην Τράπεζα της Ελλάδος την περιφρούρηση του κατατιθέμενου κεφαλαίου όλων των ασφαλιστικών φορέων της χώρας. Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ έχει καταθέσει αγωγή αποζημίωσης και κατά του Ελληνικού Δημοσίου ζητώντας ποσό περίπου 70.000.000 ευρώ ως αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη λόγω PSI.

Σχόλια