Άγονος και ο νέος πλειστηριασμός για την εταιρεία Κεράνης

0

Άγονος απέβη και ο νέος δημόσιος αναγκαστικός πλειστηριασμός για τα περιουσιακά στοιχεία της καπνοβιομηχανίας Κεράνης, που πραγματοποιήθηκε στο ειρηνοδικείο Πειραιά. Κατά πληροφορίες, ενδιαφέρον εκδηλώθηκε μόνο για κάποια κινητά της εταιρείας, όπως για τον μηχανολογικό εξοπλισμό, ενώ δεν υπήρξε για μια ακόμη μία φορά ενδιαφέρον για τα ακίνητά της σε Πειραιά και Χαλκίδα.;

Σχόλια