Αγροτικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί μπορούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις για δάνεια του ν. 3259/2005

0

Με την εισήγηση της Eισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Ευτέρπης Κουτζαμάνη, στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και κάθε άλλης μορφής εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της γεωργίας, μπορούν, υπο προυποθέσεις, να υπαχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις εξόφλησης των δανείων που ισχύουν για τα δάνεια των αγροτών, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την υπαγωγή συνεταιρισμών στις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των αγροτών έναντι της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και των άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων (Ν. 3259/2004).
Στον Άρειο Πάγο τέθηκε το ερώτημα για το εάν στην κατηγορία των αγροτών εντάσσονται και τα νομικά πρόσωπα.
Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου υποστήριξε ότι οι εν λόγω εταιρείες, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, κ.λπ., μπορούν να θεωρηθούν αγρότες και να υπαχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις, εφόσον:

– Προκύπτει ότι οι εταιρείες αυτές από της συστάσεως τους και σύμφωνα με την ιδρυτική τους πράξη (εταιρικό) έχουν ως κύρια δραστηριότητα τους την άσκηση της γεωργίας (όλα τα στάδια της γεωργικής και ζωικής εκμετάλλευσης, αγροτουριστικές, δασικές δραστηριότητες, υδατοκαλλιέργειες, αλιεία, κ.λ.π.),
– Είναι «κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης με νομική προσωπικότητα (σ.σ.: Εταιρεία), από την άσκηση της οποίας αντλείται τουλάχιστον το 50% των συνολικών εισοδημάτων τους και
– Η πλειοψηφία του μετοχικού (εταιρικού) κεφαλαίου, να ανήκει σε γεωργούς κατά κύρια απασχόληση.

Το θέμα διαβιβάστηκε στον Άρειο Πάγο ύστερα από προσφυγή που είχε κατατεθεί εναντίον απόφασης του Εφετείου Πατρών η οποία είχε δικαιώσει συγκεκριμένη ανθοκομική εταιρεία με τη μορφή της ΕΠΕ. Η Εσαγγελέας πρότεινε την επικύρωση της σχετικής απόφασης.