“Η δύναμη του ελέγχου”

0

Είναι το μικρότερο όλων των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Έχει, όμως, άποψη και ελέγχει κάθε πρόσωπο ή οργανισμό που χειρίζεται πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) για το 2008 αναμένεται στα μέσα Νοεμβρίου. Έξι μέλη και ο πρόεδρος του ΕΕΣ άφησαν την έδρα τους στο Λουξεμβούργο και βρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες για να προβάλουν το έργο τους. Ο Κίκης Καζαμίας πρώην υπουργός Συγκοινωνιών της Κύπρου, είναι μέλος του Συνεδρίου από το 2004.
“Το σώμα μας ελέγχει και κρίνει οικονομικά και διαχειριστικά τη σωστή διεκπεραίωση των υποχρεώσεων που πηγάζουν για την υλοποίηση του ετήσιου κοινοτικού προϋπολογισμού. Ο βασικός ελεγχόμενος είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει και την ευθύνη υλοποίησης του προϋπολογισμού παρά το γεγονός ότι το 80% των κονδυλίων είναι συνδιαχείριση της Επιτροπής με τα κράτη μέλη. Αυτή είναι μία διελκυστίνδα μεταξύ Κομισιόν και κρατών μελών, για την οποία το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει καμία ευθύνη”.
Το ΕΕΣ επικουρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποβάλλοντας κάθε χρόνο έκθεση ελέγχου για το προηγούμενο οικονομικό έτος. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει εάν θα εγκρίνει τον τρόπο διαχείρισης του προϋπολογισμού από την Κομισιόν. Μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει λάβει ούτε μία θετική αξιολόγηση.
“Σε γενικές γραμμές η δήλωση αξιοπιστίας (das) από τη συνθήκη του Μάαστριχτ έως σήμερα, δηλαδή εδώ και 14 χρόνια, δεν υπήρξε ποτέ θετική. Θεωρητικά θα μπορούσε, αλλά πρακτικά δεν έχει καταστεί εφικτό. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι υποχρεωμένο ως εξωτερικός ελεγκτής να χρησιμοποιεί διεθνή πρότυπα ελέγχου, τα οποία είναι εξαιρετικά αυστηρά. Με τα τόσα εκατομμύρια εάν όχι δισεκατομμύρια πράξεις οικονομικής και διαχειριστικής μορφής στα πλαίσια υλοποίησης του ετήσιου προϋπολογισμού είναι πολύ δύσκολο να νιώσει το Συνέδριο την ανάγκη να δώσει αυτή τη θετική δήλωση αξιοπιστίας. Ωστόσο, τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν γίνει βελτιώσεις ιδίως στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου”.
Ωστόσο, το Νοέμβριο του 2004 ο Πορτογάλος Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο ανέλαβε καθήκοντα προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποσχόμενος τουλάχιστον ένα θετικό das: “Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο κ. Μπαρόζο διάγει τον προτελευταίο χρόνο της θητείας του και μέχρι τώρα δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τη δέσμευσή του. Θα το καταφέρει; Αυτό είναι δύσκολο να το προβλέψω. Δεν εξαρτάται από εμάς. Δεν είναι κάτι που κρατάμε στην τσέπη μας. Δεν μας το ζητάει η Επιτροπή και εμείς αρνούμαστε να το δώσουμε. Επαφίεται στην ίδια και μόνο αν θα καταφέρει να πάρει τη θετική έκθεση ανάλογα με τα ελεγκτικά αποτελέσματα στο τέλος κάθε χρόνου”.
Ο πρόεδρος του ΕΕΣ, Βιτόρ Μανουέλ ντα Σίλβα Καλντέιρα, ωστόσο, υπογράμμισε στο Lawnet ότι οι επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης θετικής αξιολόγησης είναι σχετικές: “Το ζητούμενο είναι κάθε αρνητικό αποτέλεσμα ή αξιολόγηση να χρησιμοποιείται θετικά και εποικοδομητικά. Η αρνητική αξιολόγηση του Συνεδρίου θέτει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα στελέχη της σε συνεχή επαγρύπνηση. Για μας αυτό δείχνει τη δύναμη της γνώμης”.
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο συστήθηκε το 1975. Το 2007 με την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας το Συνέδριο… μεγάλωσε. Μόνο το προσωπικό αυξήθηκε κατά 70%.

“Η μεγαλύτερη αλλαγή ήταν, όντως, αριθμητική”, επισημαίνει ο κ. Καζαμίας και προσθέτει, “υπάρχουν διιστάμενες απόψεις, όχι τόσο στο εσωτερικό του Συνεδρίου, ως προς το αν αυτό το σώμα με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα μπορεί να είναι εποικοδομητικό. Εμείς πιστεύουμε ότι δε μας πέφτει λόγος για το εάν θα πρέπει να αλλάξει η δομή. Υποχρέωσή μας είναι να λειτουργούμε με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Για αυτό και προχωρούμε σε αλλαγές, όπως η σύσταση μικρότερων ομάδων εργασίας. Χωρίζουμε τον προϋπολογισμό στις αγροτικές πολιτικές που απορροφούν το 40 με 45% του κοινοτικού προϋπολογισμού, στις διαρθρωτικές δαπάνες, στις διοικητικές και στην εξωτερική βοήθεια σε τρίτες χώρες. Τα νέα μέλη έχουν φέρει νέο αέρα και πνεύμα. Με την εμπειρία των παλαιότερων και τον δυναμισμό και τον ενθουσιασμό των νεότερων βγαίνει ένα αποδοτικό κράμα”.

Πάντως, ο Κίκης Καζαμίας αναγνωρίζει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα προβολής του Συνεδρίου: “Είναι η φύση της δουλειάς μας τέτοια. Δεν μας επιτρέπει ή δε μας επιβάλλει να δημοσιοποιούμε μεγαλοφώνως τα αποτελέσματα. Με την παρουσίαση της αξιολόγησής μας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρούμε ότι εκπληρώνεται η υποχρέωσή μας απέναντι στον Ευρωπαίο πολίτη. Παράλληλα, μεταφράζουμε τα αποτελέσματά μας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε απλή γλώσσα ώστε να είναι κατανοητή στον απλό πολίτη και όχι μόνο στην ειδήμονα. Αυτή η προσπάθεια βελτιώνεται αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Και σίγουρα δεν είμαστε λογιστές ή επαγγελματίες ορκωτοί λογιστές. Είμαστε ένα κράμα και αυτό βοηθάει στη σύνθεση απόψεων ούτως ώστε το αποτέλεσμα να μην είναι στεγνό και λογιστικό”.

Όσο για τη ζωή στο μικρό Λουξεμβούργο ο κ. Καζαμίας λέει: “αυτό που μου αρέσει στο Λουξεμβούργο γενικότερα και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ειδικότερα είναι η τάξη και η πειθαρχία στη διεκπεραίωση των καθηκόντων μας”.

Σχόλια