Αίρεται η «μονιμότητα» των γιατρών στο ΙΚΑ

0

Απόφαση της Ολομελείας του Αρείου Πάγου επιτρέπει την άρση της μονιμότητας των γιατρών του ΙΚΑ που έχουν σχέση εργασίας αορίστου χρόνου με το Ίδρυμα.

Συγκεκριμένα η Ολομέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου έκρινε με την 22/07 απόφασή της πως είναι δυνατή η καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου των γιατρών του ΙΚΑ, εφόσον έχει προηγηθεί προειδοποίηση ενός μηνός.

Η Ολομέλεια, υιοθετώντας την προηγηθείσα εισήγηση του Εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Γ. Σανιδά, έκρινε ότι η σχετική διάταξη του νόμου 3232-2004 εκτιμάται ως «ψευδοερμηνευτική».