Αίτηση ακυρώσεως κατά της ρύθμισης για τα κολλέγια

0

Αίτηση ακυρώσεως κατέθεσε το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF και άλλα Κολλέγια στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά της νέας Υπουργικής Απόφασης, της υπουργού Παιδείας, με την οποία εξειδικεύονται τα κριτήρια για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης με βάση το νέο νόμο. Σύμφωνα με ανακοίνωση των αιτούντων, κατετέθη, παράλληλα, αίτηση αναστολής και προσωρινής διαταγής.
Η αίτηση, γίνεται σε συνέχεια της ήδη κατατεθειμένης αίτησης ακύρωσης που αφορούσε την Υπουργική Απόφαση, που εξεδόθη κατ εφαρμογήν του νόμου Στυλιανίδη κατόπιν προειδοποιητικής επιστολής που απέστειλε η Commission, το Νοέμβριο του 2009. Η επιστολή είχε κρίνει τότε ότι ο νόμος Στυλιανίδη και η σχετική υπουργική απόφαση παραβίαζε το πρωτογενές και το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο αλλά και τη νομολογία του ΔΕΚ.
Με τη νέα αίτηση ακύρωσης, τα κολλέγια αξιώνουν να κριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο εάν η νέα Υπουργική Απόφαση συνάδει με το κοινοτικό δίκαιο και αν τηρήθηκε, από το υπουργείο η απορρέουσα από την οδηγία 2006/123/ΕΚ υποχρέωσή του να κοινοποιήσει το νέο νόμο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να αναμένει την απάντηση της σχετικά με το εάν ο νέος νόμος μπορεί να εφαρμοστεί.

Σχόλια