Αίτηση ακύρωσης από τον Χρ. Τζέκο στο ΣτΕ κατά προστίμου του Υπ. Υγείας

0

Αίτηση ακύρωσης κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο προπονητής Χρήστος Τζέκος, κατά της απόφασης του υπουργείου Υγείας, με την οποία του επιβλήθηκε πρόστιμο 14.763 ευρώ για κυκλοφορία του «Fat – Burners – Thermo» χωρίς την έγκριση του ΕΟΦ.

Στην αίτηση ο προπονητής υποστηρίζει ότι η απόφαση του υπουργείου Υγείας εκδόθηκε κατά παράβαση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης, καθώς η σχετική κλήση προς ακρόαση του εστάλη από το υπουργείο το Σεπτέμβριο του 2003 στην παλιά διεύθυνση της επιχείρησής του, στην Ηλιούπολη, ενώ είχε γνωστοποιήσει στον ΕΟΦ τη μεταφορά της έδρας του στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Έτσι όμως, τονίζει, στερήθηκε τη δυνατότητα να αποκρούσει τις παραβάσεις που του καταλόγιζαν.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι υπήρξε παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, διότι η απόφαση του υπουργείου Υγείας επιβάλλει το ανώτατο προβλεπόμενο πρόστιμο με το σκεπτικό ότι το προϊόν τέθηκε σε κυκλοφορία χωρίς την έγκριση του ΕΟΦ με σοβαρές επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία, ενώ, σύμφωνα με την αίτηση ακύρωσης, ο ΕΟΦ εισηγούμενος την επιβολή προστίμου έκανε λόγο για μέσης βαρύτητας παράπτωμα και για μικρό εύρος κατανάλωσης του προϊόντος.

Αναφέρει, τέλος, ότι το σκεύασμα αυτό κυκλοφορεί νομίμως στην Ολλανδία αλλά και στις ΗΠΑ.

Σχόλια