Αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ για την αύξηση των ορίων ηλικίας στο Δημόσιο, ΑΔΕΔΥ (Doc)

0

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
http://adedy.gr
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ και ΨΥΛΛΑ 2
105 57 ΑΘΗΝΑ
Τηλ 213.16.16.900
Fax 2103246165
Email: adedy@adedy.gr,
adedy1@adedy.gr

Σχόλια