Αίτηση ακύρωσης για τη μετατροπή της ΕΛΣΤΑΤ σε ανεξάρτητη αρχή

0

Την ακύρωση της απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας και διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ζητούν με αίτησή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, μέλη του Συλλόγου καθώς και υπάλληλοι της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ).

Όπως διευκρινίζεται στην προσφυγή, με το Ν. 3832/2010 καταργήθηκε η Γενική Γραμματεία Εθνικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, η οποία υπαγόταν στο υπουργείο Οικονομικών και οι αρμοδιότητές της όπως και το προσωπικό της στο σύνολό τους, μεταφέρθηκαν στη νεοϊδρυόμενη με τον ανωτέρω νόμο ΕΛΣΤΑΤ, ως ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, αν και δεν υφίσταται σχετική συνταγματική πρόβλεψη.