Αιχμές για την ταχύτητα απονομής της Δικαιοσύνης

0

«Χρονίζουν οι υποθέσεις στα ανακριτικά γραφεία» υποστήριξε ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρος Ρακιντζής, αφήνοντας έτσι έμμεσες αιχμές για την ταχύτητα με την οποία απονέμεται η Δικαιοσύνη.

Ο κ. Ρακιντζής, παρουσιάζοντας την ετήσια έκθεση του ελεγκτικού φορέα με τα πεπραγμένα του 2006, σημείωσε ότι η βραδύτητα που παρατηρείται στην τελεσιδικία των υποθέσεων (συχνές αναβολές) και η ανεπάρκεια των δικαστηρίων να επιβάλουν τον νόμο, κυρίως στα οικονομικά εγκλήματα, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την παραγραφή πολύ σοβαρών αδικημάτων.

Αναφερόμενος εξάλλου στην υπόθεση του Παντείου, ο κ. Ρακιντζής χαρακτήρισε προσήκουσες τις ποινές του δικαστηρίου, σημειώνοντας μάλιστα ότι, ενώ σε πειθαρχικό επίπεδο στον πρώην υπεύθυνο του Λογιστηρίου του Παντείου από το συμβούλιο είχε επιβληθεί τρίμηνη παύση, τελικώς μετετράπη σε οριστική, ύστερα από παρέμβασή του.

Σχόλια