«Καλύτερες υπηρεσίες με μικρότερο κόστος» ο στόχος του Α. Μανιτάκη για το Δημόσιο

0

Ο κ. Μανιτάκης τόνισε ότι στόχος είναι, ήδη από το τέλος του 2012, το Δημόσιο να κάνει ένα αποφασιστικό βήμα παρέχοντας καλύτερες υπηρεσίες με μικρότερο κόστος. Η μεταρρυθμιστική διαδικασία θα διέλθει από δύο φάσεις: σε πρώτο στάδιο θα γίνει η αξιολόγηση διοικητικών μονάδων, υπηρεσιών και δομών και σε ένα δεύτερο επίπεδο θα γίνει η αξιολόγηση του προσωπικού. Όπως ανέφερε ο Υπουργός η αξιολόγηση των διοικητικών μονάδων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει ήδη ολοκληρωθεί, με τα πρώτα αποτελέσματα να δείχνουν ότι από την αναδιάρθρωση των διοικητικών υπηρεσιών θα επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση στο λειτουργικό κόστος χωρίς να μειωθούν ούτε το προσωπικό ούτε οι παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η ολοκλήρωση του έργου αξιολόγησης των δομών υπολογίζεται να ολοκληρωθεί πριν την λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας στο τέλος του έτους, ενώ στις αρχές του 2013 θα ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού στη βάση αδιαφανών, αντικειμενικών και αξιοκρατικών κριτηρίων. Αφού εξέθεσε το πλάνο αναδιάρθρωσης κράτους και διοίκησης ο Υπουργός χαρακτήρισε αυθαίρετη και αβάσιμη κάθε άλλη συζήτηση για εφεδρεία και για μείωση ή απόλυση 150.000 ή 15.000 υπαλλήλων. Επεσήμανε ότι η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει αρκετές μορφές κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων –για παράδειγμα με μετάταξη ή απόσπαση- ώστε να καθίσταται δυνατή η καλύτερη αξιοποίησή τους.

Ως προς τις άμεσες παρεμβάσεις του Υπουργείου ο κ. Μανιτάκης δήλωσε ότι απόλυτη προτεραιότητα είναι η καθιέρωση της υποχρεωτικής διακίνησης των εγγράφων με ηλεκτρονικό έγγραφο, η κατάργηση νομοθετικών διατάξεων που προσθέτουν περιττά διοικητικά βάρη και η ολοκλήρωση της εθνικής ηλεκτρονικής πύλης, μέσω της οποίας πολίτες και επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν αιτήματα και να αναζητούν προσωπικά έγγραφα.