«Κοινοβουλευτική Διαφάνεια» στην ιστοσελίδα της Βουλής

0

Η ειδική ενότητα περιλαμβάνει ενημέρωση σχετικά με τη διαχείριση και τη διοίκηση του Κοινοβουλίου, την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του, τις προμήθειές, καθώς για ζητήματα που αφορούν το προσωπικό.

Η οριστική εφαρμογή θα ξεκινήσει τη λειτουργία της την 1η Μαρτίου, με την ανάρτηση
των πράξεων, αποφάσεων και εκθέσεων της Βουλής ενώ στην πιλοτική φάση θα μπορεί να δέχεται ηλεκτρονικά τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις προτάσεις των πολιτών για τη βελτίωση και την καλύτερη οργάνωση του συστήματος ανάρτησης και επικοινωνίας.

Τα σχετικά σχόλια θα ληφθούν υπόψη και για την οριστικοποίηση της μορφής που θα έχει η συγκεκριμένη ενότητα.
 

Σχόλια