Ακρόπολις: Κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του διοικητικού συμβουλίου

0

Το Μονομελές Πρωτοδικείο διέταξε τη συντηρητική κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρηματιστηριακής εταιρίας Ακρόπολις, μέχρι του ποσού των οκτώ εκατομμυρίων ευρώ.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή προσφυγή του ΤΕΑΔΥ, το οποίο ζητούσε συντηρητική κατάσχεση μέχρι του ποσού των 10 εκατομμυρίων ευρώ υποστηρίζοντας ότι σε αυτό το ποσό υπολογίζει την ζημιά που υπέστη από την αγορά ομολόγων μέσω της Ακρόπολις.

Με την απόφασή του που εκδόθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου, το Πρωτοδικείο κρίνει εύλογη την ανησυχία για το κατά πόσο θα είναι εφικτή στο μέλλον η ικανοποίηση των οικονομικών απαιτήσεων του ΤΕΑΔΥ από τη χρηματιστηριακή εταιρεία.

Σχόλια