Άκυρη η απόταξη αξιωματικού λόγω της ερωτικής του ζωής

0

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε άκυρη την πειθαρχική ποινή της απόταξης που επεβλήθη σε βάρος αξιωματικού των Ενόπλων Δυνάμεων επειδή διατηρούσε ερωτική σχέση με τη σύζυγο συναδέλφου του.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απεφάνθη ότι η ερωτική ζωή ανήκει στον πυρήνα της απαραβίαστης σφαίρας της ιδιωτικής ζωής όπου δεν επιτρέπεται να διεισδύσει ουδείς (ούτε δημόσια αρχή ούτε ιδιώτης) εφόσον δεν δημοσιοποιείται οικειοθελώς.

Σύμφωνα με το ΣτΕ, η σύναψη, η διατήρηση και η διάλυση ερωτικών σχέσεων δεν μπορεί αυτοτελώς να χαρακτηριστούν ως απρεπής διαγωγή ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του αξιωματικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ως εκ τούτου δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί πειθαρχικό παράπτωμα λόγω της ερωτικής σχέσης, παρά μόνο σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν υπάρχει άμεση και σαφής παραβίαση του υπηρεσιακού καθήκοντος και η σχέση δημιουργήθηκε με εκμετάλλευση της υπηρεσιακής ιδιότητας του αξιωματικού.

Το ΣτΕ υποστήριξε ότι το πλέγμα των διατάξεων που θα επέτρεπαν να κινηθούν πειθαρχικές διαδικασίες εξαιτίας ενός ερωτικού δεσμού πρέπει να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται πολύ στενά και σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις λόγω των διατάξεων του Συντάγματος που κατοχυρώνουν τον σεβασμό στην αξία του ανθρώπου, την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και το απαραβίαστο της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του ατόμου.

Σχόλια