Ακύρωση απαλλοτρίωσης από το ΣτΕ

0

Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τη διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης έκτασης 197.000 τ.μ. στην περιοχή της Ανδραβίδας, του νομού Ηλείας, καθώς 33 χρόνια μετά δεν έχει συντελεστεί έργο για την εκπλήρωση του σκοπού της επέκτασης του στρατιωτικού αεροδρομίου.

Το ΣΤ΄ τμήμα του ανωτάτου δικαστηρίου, κάνοντας δεκτή τη σχετική αίτηση ιδιοκτητών ακινήτων της περιοχής, ακύρωσε την άρνηση της διοίκησης να ανακαλέσει την απόφασή της (τον Ιούλιο του 1973) που αφορούσε την αναγκαστική απαλλοτρίωση της εν λόγω έκτασης, για την κάλυψη των αναγκών του στρατιωτικού αεροδρομίου Ανδραβίδας.

Σύμφωνα με το σκεπτικό, ώς το 2003 δεν είχε εκτελεστεί κανένα έργο για την εκπλήρωση του αρχικού σκοπού, ενώ υπήρξε αδικαιολόγητη αδράνεια της διοίκησης για τη διαδικασία της απαλλοτρίωσης, υπερβαίνοντας τα όρια του εύλογου χρόνου.

Συνεπώς, έκρινε μη νόμιμη την άρνηση τής διοίκησης, την οποία και υποχρεώνει να ανακαλέσει τη συντελεσμένη απαλλοτρίωση των ακινήτων.

Σχόλια