Ακύρωση από το ΣτΕ απόφασης του ΕΣΡ

0

Την ακύρωση της υπ. αριθμ. 88/13.2.2007 απόφασης του ΕΣΡ σύμφωνα με την οποία επέβαλε χρηματικό πρόστιμο σε ραδιοτηλεοπτικό σταθμό, αποφάσισε το ΣτΕ κρίνοντας τη ως “μη νόμιμη”. Σύμφωνα με το ισχύον συνταγματικό πλαίσιο , οι Ανεξάρτητες Αρχές μετά τη λήξη της θητείας των μελών τους έως και την επιλογή των νέων, μπορούν να συνεχίζουν τη λειτουργία τους μόνο για εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο κρίνεται κατά περίπτωση. Αυτό αποφάνθηκε το Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας και ακύρωσε σχετικό χρηματικό πρόστιμο 15.000 ευρώ, που είχε επιβάλει το 2007 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) σε περιφερειακό, ραδιοτηλεοπτικό σταθμό του Ηρακλείου Κρήτης. Ειδικότερα, οι δικαστές του Ανωτάτου Ακυρωτικού ερμηνεύοντας το άρθρο 101Α του Συντάγματος, επισημαίνουν ότι τα μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Πρόεδρων της Βουλής με ομόφωνη απόφαση και με τετραετή θητεία. Επίσης, όπως τονίζεται στη συγκεκριμένη απόφαση «η μη επιλογή των νέων μελών του ΕΣΡ από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και η παράταση της θητείας των παλαιών μελών επί οκτώ και πλέον μήνες μετά τη λήξη της θητείας τους υπερβαίνουν τον εύλογο χρόνο κατά τον οποίον θα ήταν συνταγματικώς ανεκτή η εν λόγω παράταση. Ως εκ τούτου, το ΕΣΡ έλαβε την προσβαλλόμενη απόφαση υπό μη νόμιμη συγκρότηση».

Σχόλια